เกี่ยวกับเรา

 

About Us

บริษัท คราฟท์ สกิลล์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมงานเชื่อม-ตัดโลหะ ประกอบด้วยทีมงานฝ่ายขายที่เน้นงานบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ, ฝ่ายทีมงานวิศวกรช่างที่มีประสบการณ์ในด้านการซ่อมแซมเครื่องเชื่อมและเครื่องตัดโลหะระบบพลาสมาที่สั่งสมประสบการณ์มากว่า 20 ปี

จุดประสงค์การจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า ด้านงานเชื่อม-ตัดโลหะที่มีคุณภาพ อาทิเช่น เครื่องเชื่อม เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมทิก เครื่องเชื่อมมิก เครื่องตัดพลาสมา อุปกรณ์เครื่องเชื่อม อะไหล่สายเชื่อม ลวดเชื่อม และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานเชื่อมแบบครบวงจร พร้อมศูนย์บริการ งานซ่อมแซมเครื่องเชื่อม และให้คำปรึกษาโดยทีมงานช่างผู้ชำนาญ ตลอดจนบริหารงานด้านผลิตชิ้นงานตามแบบ งานเชื่อมโลหะทุกชนิด และงานรับเหมาโครงสร้างต่างๆ  เราสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการและเสริมสร้างการทำงานอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ การซ่อมบำรุงในส่วนงานโรงงาน ข้อมูลสำหรับด้านการวิชาการ ทฤษฎีเบื้องต้นและเทคนิคการใช้งานให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด  ความสะดวกสบายในการทำงานต่างๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ

ในระยะเวลาต่อมา บริษัทได้ทำการขยายกิจการโรงงานเพิ่มเติม โดยให้บริการรับผลิตชิ้นงานตามแบบและงานรับเหมาก่อสร้างให้กับหน่วยงานราชการ ซึ่งด้านโรงงาน เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการดำเนินการผลิตโครงสร้างเหล็กต่างๆ ได้แก่ เสาส่งสัญญาณ เสาโครงสร้างเหล็ก ป้าย ชนิดต่างๆ ได้แก่ เสาโทรคมนาคม และเสาวิทยุสื่อสาร เสาโครงเหล็กสำหรับป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Bill Board) เสาส่งไฟฟ้าแรงดันสูง เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ เสาสัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตเสาโครงเหล็ก ได้ถึง 5,000 ตัน ต่อปีโดยประมาณ ผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ รับออกแบบ งานรับเหมาโครงสร้าง งานเชื่อมเหล็ก สแตนเลส ทองเหลือง อลูมิเนียม รับผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ รับเชื่อมโลหะ รับเหมาโครงสร้าง ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจด้านวิศวกรรมการเชื่อมและตัดโลหะ รวมถึงงานโครงสร้างต่างๆ มากกว่า 20 ปี 

ในส่วนของงานภาครัฐ บริษัทฯ มีโอกาสได้ให้บริการรับหมาก่อสร้างให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ด้าน งานขุดเจาะบ่อบาดาล งานขุดลอกคลอง งานผลิตถังเหล็ก (ถังแชมเปญ ถังลูกบอล ถังลูกโลก) รับเหมาระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาบาดาล งานขุดลอกคลอง ฟื้นฟูอนุรักษ์ ฯลฯ

images
 

Why Choose Us

ด้วยการทำงานเต็มรูปแบบของเรา ความแข็งแกร่งทางการเงินและความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ทำให้เราเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานงานทั่วประเทศ เราทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อการออกแบบและการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด

Our Control

หลักการทำงาน

บริษัท คราฟท์ สกิลล์ จำกัด เน้นการทำงานที่เป็นระบบ ในรูปแบบขององค์กร เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ โดยมีกระบวนการ ควบคุมคุณภาพสินค้า จัดเก็บสต๊อคสินค้าให้มีสินค้าคงเหลือมากพอ ที่จะรองรับความต้องการของลูกค้า และยังพัฒนาทีมงาน เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า ในด้านการให้ความสะดวกในการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ไปจนถึงการวางระบบงานบริการซ่อมแซม ตรวจเช็คเครื่องให้กับลูกค้า บริการให้คำแนะนำ-ฝึกอบรมการใช้งาน  เทคนิคงานเชื่อม-ตัดโลหะ  งานรับเหมาโครงสร้าง งานผลิตชิ้นงานตามแบบ งานเชื่อมโลหะทุกชนิด ให้คุณภาพของสินค้าตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทฯ ทุกชิ้น จะผ่านกระบวนการคัดคุณภาพ ควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง ออกแบบผลิตภัณฑ์และประกอบขึ้นตามมาตรฐาน ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักร โรงงาน อันทันสมัย โดยการควบคุมดูแลของทีมวิศวกร และบุคคลากรที่มีประสบการณ์ ความชำนาญสูง ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อจากต่างประเทศ บริษัทฯจะเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต และทำการทดสอบสินค้าทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้าทุกประการ

หลักในการพัฒนาสินค้าและบริการ

จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมและงานตัดโลหะมามากมาย มีกลุ่มลูกค้าหลากหลายธุรกิจ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นราชการและรัฐวิสาหกิจ เราจึงมีความเห็นสมควรว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเป็นผู้ที่กำหนดคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงรูปแบบการทำงานให้เป็นแบบที่ดีที่สุด กล่าวคือ เมื่อผู้ประกอบการ ต้องการดำเนินธุรกิจให้ลดต้นทุนด้านงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุง เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม การบริการดีเยี่ยม การวางระบบงานที่ถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็ว วิธีการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมดูแลคุณภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ และรายละเอียดทุกอย่าง เช่น การเก็บรักษาสต๊อคสินค้า, การบำรุงรักษาเครื่องมือ-เครื่องใช้, ให้คำปรึกษาด้านงานซ่อมบำรุง  สรุปคือ เมื่อลูกค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแล้ว สามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการได้มาก ทั้งด้านบุคคลากร และทรัพยากรในการดำเนินงาน

หลักในการให้บริการ

การให้บริการ เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเรา ช่วยให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ให้กับลูกค้า ด้วยนโยบาย " ความสำเร็จของลูกค้า คือความสำเร็จของเรา" ทำให้เราต้องพัฒนาบุคคลกรที่มีคุณภาพ มารยาท และประสิทธิภาพ ในการอบรม และให้บริการ เป้าหมายต่อไปในการให้บริการคือ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าสูงสุด ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ตาม

images


06 เมษายน 2563

ผู้ชม 22 ครั้ง

Engine by shopup.com